🚚 Fri fragt på bestillinger over 399 DKK

🧶 Mere end 72 års ekspertise i garn

Mayflower Market - Spar op til 80%

Tysktalende Country Manager søges til Mayflower

German post below

Er du vores nye kollega i Mayflower? Vi søger en Country Manager, der har indgående kendskab til det tyske marked, og som forstår den tyske kultur som en, der har boet i landet hele sit liv. Trives du godt med følelsen af fremdrift? Har du altid følt dig god til at planlægge og at skabe overblik for dig selv og andre omkring dig?
Og kan du hjælpe os med at optimere vores salg i Tyskland?
Så skal du læse videre!

Timer: Fuldtid
Tiltrædelse: Hurtigst muligt
Arbejdssted: Brønderslev / mulighed for remote

Gælder Mayflower Webshop (Online B2C)

Hvis du kan genkende dette, så er det dig vi leder efter!

 • Du er altid fokuseret på de ting, som får dig i mål. Når noget står i vejen for dine mål, finder du altid en ny vej derhen. Du er vedholdende og konsekvent i din jagt på succes.
 • At nå en deadline og at overholde en aftale er for dig ikke et spørgsmål, men en garanti. Du stræber efter at overholde det ansvar du tager. Du kan faktisk ikke lade være.
 • Gennem dit gode overblik og din koordinering tager du ansvar for dine mål. Du skubber selv på og behøves ikke vente på, at andre fortæller dig, hvad du skal. Du elsker fremdrift.
 • Du tænker fremad og afspiller naturligt flere scenarier i hovedet for at vælge den bedste handlingsplan. Du er god til at forudse mål og forhindringer – og dine planer lykkes ofte.
 • Når uventede problemer og udfordringer opstår, er du i dit es. Hvor andre kan gå i sort, smøger du ærmerne op og finder udfordringer sjove og stimulerende.
 • Du evner at se mulighederne ude i fremtiden, og at have en klar vision er motiverende for dig. Du tænker tit ”prøv at forestille jer hvis…” fordi dine tanker ofte er ude i fremtiden.
 • Dit drive kommer også gennem fællesskab og holdånd. Du gør gerne en ekstra indsats for, at andre føler sig velkomne i gruppen. Du trives i en arbejdsplads med et godt fællesskab.


Dine ansvarsområder vil være:

 • Planlægning af kampagner og tilbud på det tyske marked
 • Forslag til optimering af webshop (ikke hands-on)
 • Vækste vores tyske e-handels marked
 • Håndtering og samarbejde med eksterne bureauer og partnere

Hvad vi forventer af dig:

 • Du kan som minimum tale og skrive tysk på professionelt niveau
 • Du skal have et dybdegående kendskab til Tyskland, deres kultur og marked, på en måde, der er sammenlignelig med en, der har boet i landet hele sit liv.
 • Det er en fordel, men ikke et krav, hvis du har erfaring med e-handel.
 • At du nemt kan se tingene fra kundens side og hurtigt eksekvere på det. Du kan lide når uventede udfordringer bliver løst med det samme.

 

Om Mayflower og teamkulturen

Mayflower begyndte at forhandle garn i 1951, og mange kan huske virksomhedens dejlige bomuldsgarn som ”det med skibet”. Garnets høje kvalitet blev hurtigt bemærket, og Mayflowers bomuldsgarn blev derfor det foretrukne valg i mange hjem.

 

Siden dengang er sortimentet vokset betragteligt og inkluderer i dag alverdens garntyper, men fokus på den høje kvalitet er bevaret for fortsat at være det foretrukne valg, når der skal hækles og strikkes.

 

Virksomheden har oplevet en markant vækst de seneste år og har i dag en markant markedsandel i Danmark, godt fodfæste i Tyskland og har derudover konkrete planer om yderligere ekspansion i andre Europæiske lande.

 

Vi er fyldt med positiv energi og gåpåmod, så vi står klar til at vækste vores online univers.

Vi har brug for dig, som også render rundt med en meget mulighedsorienteret tankegang, så vi sammen kan skabe noget stort og spændende.

 

Hvad vi tilbyder

 • Ambitiøst og målrettet team og miljø. Du vil ikke være i tvivl når du mærker vores energi.
 • Sociale arrangementer som julefrokost, sommerfest og evt. månedlige komsammen.
 • Frokostordning, kage, sodavand, kaffe og meget mere.
 • Helt nye og lækre lokaler.

 

Test i rekrutteringsprocessen

I rekrutteringsprocessen bruger vi talenttest, hvilket betyder, at vi tester de endelige kandidater i processen.

Vores erfaringer viser at det giver den bedste oplevelse for både kandidater samt os som virksomhed. I testen handler det ikke om at svare rigtigt eller forkert, men om at afdække hvorvidt din naturlige adfærd og styrker matcher den kontekst du skal arbejde i. Vi vil gerne ansætte en kollega som virkelig trives og blomstrer hos os, og derfor leder vi efter dig, som vil være et godt fit med os ift.

  • Fit mellem personen og arbejdsopgaver
  • Fit mellem personen og kollegaerne i teamet
  • Fit mellem personen og ledelsen

Vi ved at når der er taget højde for dette, så trives og lykkes man langt bedre i sit job.

Kan du genkende dig selv i opslaget? Så ser vi frem til at høre fra dig!

 

Ansøg her

 

Country Manager Deutschland bei Mayflower in Dänemark

Bist du unser neuer Kollege bei Mayflower? Wir suchen einen Country Manager m/w/d, der ein tiefgreifendes Verständnis für den deutschen Markt hat und die deutsche Kultur versteht. Du verstehst die deutsche Sprache und die Kultur als hättest du dein ganzes Leben in Deutschland verbracht. Fühlst du dich wohl, wenn du Fortschritte machst? Hast du schon immer ein Talent für Planung und Überblick, sowohl für dich selbst als auch für andere, gehabt? Und kannst du uns helfen, unseren Vertrieb in Deutschland zu optimieren? Dann lies weiter!

 • Arbeitsstunden: Vollzeit, 37 Std/Woche
 • Einstellung: So schnell wie möglich
 • Arbeitsort: Brønderslev, Dänemark / Möglichkeit für Remote-Arbeit


Wenn du dich hier unten wiedererkennst, dann suchen wir genau dich!

 • Du konzentrierst dich immer auf die Aufgaben, die dich ans Ziel bringen. Wenn etwas deinen Zielen im Weg steht, findest du immer einen neuen Weg dorthin.
 • Du bist hartnäckig und konsequent in deiner Verfolgung des Erfolgs.
 • Eine Deadline zu erreichen und eine Vereinbarung einzuhalten, ist für dich keine Frage, sondern eine Garantie. Du strebst danach, die Verantwortung, die du übernimmst, einzuhalten. Du kannst es einfach nicht sein lassen.
 • Mit deinem guten Überblick und deiner Koordination übernimmst du
 • Verantwortung für deine Ziele. Du drängst selbst voran und musst nicht darauf warten, daß dir jemand sagt, was zu tun ist. Du liebst Fortschritt.
 • Du denkst voraus und spielst natürlich mehrere Szenarien im Kopf durch, um den besten Aktionsplan auszuwählen. Du bist gut darin, Ziele und Hindernisse vorauszusehen - und deine Pläne gelingen oft.
 • Wenn unerwartete Probleme und Herausforderungen auftreten, bist du in deinem Element. Während andere in Panik geraten können, krempelst du die
 • Ärmel hoch und findest Herausforderungen lustig und anregend.
 • Du siehst die Möglichkeiten in der Zukunft und eine klare Vision motiviert dich.
 • Du denkst oft "Stell dir vor, wenn..." weil deine Gedanken oft in der Zukunft
 • liegen.
 • Dein Antrieb kommt auch durch Gemeinschaft und Teamgeist. Du setzt dich gerne dafür ein, daß sich andere in der Gruppe willkommen fühlen. Du fühlst dich wohl in einem Arbeitsumfeld mit einem guten Gemeinschaftsgefühl.
Deine Verantwortlichkeiten umfassen:
 • Planung von Kampagnen und Angeboten auf dem deutschen Markt
 • Vorschläge zur Optimierung des Webshops (nicht praktisch)
 • Wachstum unseres deutschen E-Commerce-Marktes
 • Umgang und Zusammenarbeit mit externen Agenturen und Partnern

Was wir von dir erwarten:

 • Du kannst mindestens auf professionellem Niveau Deutsch sprechen und schreiben.
 • Du solltest über ein tiefgreifendes Verständnis von Deutschland, von der deutschen Kultur und dem deutschen Markt verfügen, vergleichbar mit jemandem, der sein ganzes Leben dort verbracht hat.
 • Erfahrung im E-Commerce ist von Vorteil, aber keine Voraussetzung.
 • Du kannst aus der Sicht der Kundin/des Kunden denken und schnell handeln.
 • Du magst es, wenn unerwartete Herausforderungen sofort gelöst werden.

Über Mayflower und die Teamkultur:
Mayflower begann 1951 mit dem Verkauf von Garn, und viele erinnern sich an das schöne Baumwollgarn des Unternehmens als "das Garn mit dem Schiff". Die hohe Qualität des Garns wurde schnell bemerkt, und Mayflowers Baumwollgarn wurde daher zur bevorzugten Wahl bei vielen Strickerinnen/Strickern.
Seitdem hat sich das Sortiment erheblich erweitert und umfasst heute alle Arten von Garnen, aber der Fokus auf hoher Qualität wurde beibehalten, um weiterhin die bevorzugte Wahl zum Häkeln und Stricken zu sein.
Das Unternehmen hat in den letzten Jahren ein deutliches Wachstum erlebt und besitzt heute einen bedeutenden Marktposition in Dänemark, einen guten Marktanteil in Deutschland und konkrete Pläne für weitere Expansion in anderen europäischen Ländern.

Wir sind voller positiver Energie und Tatendrang und sind bereit, unser Online-
Universum weiter auszubauen. Wir brauchen jemanden wie dich, der auch mit einer sehr chancenorientierten Denkweise herumläuft, damit wir gemeinsam etwas Großes und Spannendes erreichen können.

Was wir bieten:

 • Ein ambitioniertes und zielorientiertes Team und Umfeld. Du wirst unsere Energie spüren.
 • Soziale Veranstaltungen wie Weihnachtsfeier, Sommerfest und möglicherweise monatliche Zusammenkünfte.
 • Mittagessen, Kuchen, Limonade, Kaffee und vieles mehr.
 • Brandneue und schöne Räumlichkeiten.

Test im Rekrutierungsprozess:

Im Rekrutierungsprozess verwenden wir Talenttests, was bedeutet, daß wir die endgültigen Kandidaten im Prozess testen. Unsere Erfahrungen zeigen, daß dies sowohl für die Kandidaten als auch für uns als Unternehmen die beste Erfahrung bietet. Im Test geht es nicht darum, richtig oder falsch zu antworten, sondern darum herauszufinden, ob dein natürliches Verhalten und deine Stärken zu dem Kontext passen, in dem du arbeiten wirst. Wir möchten einen Kollegen einstellen, der sich wohl fühlt und bei uns aufblüht. Deshalb suchen wir jemanden wie dich, der gut zu uns passt in Bezug auf:

 • Einen Match zwischen der Person und den Aufgaben
 • Einen Match zwischen der Person und den Kollegen im Team
 • Einen Match zwischen der Person und dem Management.
 • Wir wissen, daß man sich in seinem Job viel wohler fühlt und erfolgreicher ist, wenn dies berücksichtigt wird.

Kannst du dich in dieser Anzeige wiedererkennen? Dann freuen wir uns darauf, von dir zu hören!


Apply

Forrige Næste